на кратко за нас

Вече близо 29 години УниПек е един от основните хлебопроизводители на територията на град София. С фирмена мрежа от 13 магазина се нареждаме сред най-големите вериги от специализирани магазини за хляб и хлебни изделия в столицата, а с всекидневни многократни доставки до всеки от тях подсигуряваме прясно изпечена продукция с висока потребителска стойност. За четвърт век ние успяхме да спечелим доверието на нашите клиенти и бизнес партньори и като семейна компания се гордеем с постигнатото.

виж повече

Какво ви дава унипек

home-icons

Семейна компания

Ние сме семейна компания, заставаме твърдо зад нашите принципи и се отъждествяваме с нашата работа.

Близо до дома ви

Стремим се да осъществяваме директен контакт с нашите крайни клиенти и да бъдем близо до тях посредством 12 фирмени магазина на територията на гр. София.

Чести доставки

Максимално пресни продукти чрез регулярни всекидневни доставки. Ежедневно всеки фирмен магазин получава от 2 до 4 доставки на току-що изпечена продукция.