За връзка с нас

град София - 1528 район "Искър" индустриална зона "Гара Искър" ул. 5010, No5

Търговски представител - 0878 920 409
Технологичен отдел - 02/978 99 01 

info@unipek.com
ignatovab@unipek.com