BG16RFOP002-2.077-0871-C01
09.03.2021

BG16RFOP002-2.077-0871-C01

УНИПЕК ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0871-C01, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“.

Полученото по проекта финансиране е изразходвано в съответствие с националното законодателство и с установените норми на ЕС, спазени са принципите за икономичност, ефективност и ефикасност.

Цел: Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 08.02.2021г.
Край: 08.05.2021г.
 

fb-share